AchizitiiAnunt achizitie – U.M. Cugir S.A.

S. Uzina Mecanica Cugir SA organizeaza procedura de Cerere de oferta pentru
achizitia unui autocamion basculant de 18 t.
S. UZINA MECANICA CUGIR S.A., str.21 Decembrie 1989, nr.1, cod 515600,
CUGIR, jud. ALBA; tel: 0258 751991; fax: 0258 753098,
Email: achizitiipublice@uzinamecanicacugir.ro ; Email: office@umcugir.ro ; Adresa
internet (URL): www.umcugir.ro, organizeaza procedura de cerere oferta in vederea
atribuirii contractului:
- Achizitia unui autocamion basculant de 18 t – Cod CPV:34134200-7 – Camioane
basculante.
Documentatia de atribuire se poate descarca pe site-ul uzinei www.umcugir.ro –
Achizitii – autocamion basculant de 18 t.
Oferta se depune pana la data de 15.01.2015 ora 10ºº.
Deschiderea ofertelor se va face in data de 15.01.2015 ora 11ºº.
Persoana de contact detalii tehnice: ing. Oltean Claudiu, tel.0258751005.
Persoana de contact detalii achizitii: cons. jr. Sarmasan Calin, tel.0258751991 int. 525.

Caiet sarcini

Fisa de date

Formulare