AchizitiiC.N. ROMARM – Oferta de vanzare autoturisme

COMPANIA NAŢIONALĂ „ROMARM” S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 5B, sector 6, tel: 021/317 19 71, 021/317 19 83, fax: 021/317 19 72, organizează licitaţie deschisă cu strigare după regula licitaţiei competitive (la un preţ în urcare) pentru vanzarea a doua  autoturisme, respectiv Autoturismul VW CARAVELLE si Autoutilitara DACIA PICK-UP.

Garanţia de participare la licitaţie: 1.174 lei pentru Autoturismul VW CARAVELLE si 465 lei pentru Autoutilitara DACIA PICK-UP

Taxa de participare la licitaţie: 200 lei (nu se restituie)

Preţul Caietului de sarcini este de 100 lei plus TVA.

Taxa de participare la licitaţie si Caietul de sarcini se achită la casieria c.n. romarm s.a. Constituirea Garanţiei de participare se efectuează prin ordin de plată tip în contul: lei–RO18RNCB0090000586600001 deschis la B.C.R. Lipscani

 Documentele obligatorii pentru participarea la licitaţie sunt:

-         dovada privind depunerea garanţiei de participare (ordin de plată);

-         dovada achitării taxei de participare si a caietului de sarcini (chitanţa eliberată de casieria C.N. ROMARM S.A.);

-         împuternicire/procură notarială acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitatie (după caz)-original;

-         copie de pe actul de identitate al ofertantului/persoanei imputernicite.

-         copii de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv şi de pe certificatul de înregistrare fiscal in cazul persoanelor juridice;

Documentele de participare la licitaţie se depun, in plic sigilat, la sediul companiei in ziua desfasurarii licitatiei, inainte cu o ora de inceperea acesteia.

Licitatia se va desfasura  în prezenţa ofertanţilor sau ai împuterniciţilor acestora, în data de 01.11.2017, ora 11.00, la sediul C.N. ROMARM S.A.

Relaţii suplimentare la tel. 0726/567 673, domnul Jianu Petruș, zilnic între orele 0900–1500.