AchizitiiOFERTA DE VANZARE – CN ROMARM SA

COMPANIA NAŢIONALĂ „ROMARM” S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 5B, sector 6, tel: 021/317 19 71, 021/317 19 83, fax: 021/317 19 72, organizează licitaţie deschisă cu strigare după regula licitaţiei competitive (la un preţ în urcare) pentru vanzarea autoturismului SKODA SUPERB 2,5 TDI BERLINA.

Garanţia de participare la licitaţie                    693 lei

Taxa de participare la licitaţie                  100 lei (nu se restituie)

Taxa de participare la licitaţie se achită la casieria c.n. romarm s.a. Constituirea Garanţiei de participare se efectuează prin ordin de plată tip în contul: lei–RO18RNCB0090000586600001 deschis la B.C.R. Lipscani

 Documentele obligatorii pentru participarea la licitaţie sunt:

-         dovada privind depunerea garanţiei de participare (ordin de plată);

-         dovada achitării taxei de participare (chitanţa eliberată de casieria C.N. ROMARM S.A.);

-         împuternicire/procură notarială acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitatie (după caz)-original;

-         copie de pe actul de identitate al ofertantului/persoanei imputernicite.

-         copii de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv şi de pe certificatul de înregistrare fiscal in cazul persoanelor juridice;

Documentele de participare la licitaţie se depun, in plic sigilat, la sediul companiei in ziua desfasurarii licitatiei, cel mai tarziu cu o ora inainte de inceperea acesteia.

Licitatia se va desfasura  în prezenţa ofertanţilor sau ai împuterniciţilor acestora, în data de 24.11.2014, ora 10.00, la sediul C.N. ROMARM S.A.

Relaţii suplimentare la tel  0372 189 418, zilnic între orele 0900–1500.