AchizitiiS CARFIL SA – Anunt achizitie CNC

ANUNT PUBLICITAR

Achiziţie Centru CNC vertical de prelucrare prin frezare în 5 axe

 

  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numar de telefon telefax ale autoritatilor contractante:

S.C CARFIL S.A. – filiala a CN ROMARM SA Bucureşti, cu sediul in BRASOV, str. ZIZINULUI NR. 119, cod fiscal RO13945863, telefon 0268/331347, fax 0268/330527.

 

  1.  Procedura aplicata pentru atribuire contractului de furnizare:

Licitaţie deschisă pentru achiziţionare Centru CNC vertical de prelucrare prin frezare în 5 axe

 

  1.  Locul de furnizare de produse:

BRASOV – S.C. CARFIL S.A.

.

4   a) Informaţii suplimentare la 0723221895; 0733662066.

 

b) Documentaţia de licitaţie se procură de la sediul societăţii la preţul de 500 lei +TVA

 

c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor 19.11.2014

 

5. a) Data limita pentru depunerea ofertelor 27.11.2014

b) Adresa la care trebuie transmise / depuse ofertele :

S.C CARFIL S.A. – BRASOV str. ZIZINULUI 119

Cod poştal 500407

 

 

6. Data, ora, locul deschiderii ofertelor 01.12.2014  ora 10

Sediul S.C.CARFIL S.A. – BRASOV

Str. ZIZINULUI 119

 

7 a) Garantie pentru participare  14.000,00 lei

b) Garanţia de bună execuţie 60.000,00 lei +TVA

8 Modalitatile principale de finantare si de plata si / sau referirile la prevederile

care le reglementeaza: – Surse proprii

-Plata se va face în leasing

 

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economică.

 

DIRECTOR GENERAL

Ing Aurel VELŢAN