AchizitiiS CARFIL SA – Reabilitare sistem hidranti si alimentare cu apa potabila

 

ANUNT PUBLICITAR

Achiziţie lucrări privind

„Reabilitare sistem hidranţi şi alimentare cu apă potabilă subunitatea Hărman şi Poligon”

  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numar de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatilor contractante:

S.C CARFIL S.A . – filiala a CN ROMARM SA Bucureşti, cu sediul in BRASOV, str. ZIZINULUI NR. 119, cod fiscal RO13945863, telefon 0268/331347, fax 0268/330527.

 

  1. a) Procedura aplicata pentru atribuire contractului de furnizare:

Cerere de ofertă

 

b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte :

Contract pentru achiziţia de lucrări privind „ Reabilitare sistem hidranţi şi alimentare cu apă potabilă subunitatea Hărman şi Poligon

 

  1. a) Locul de furnizare de lucrări:

BRASOV – S.C. CARFIL S.A. subunitatea Hărman com. Sânpetru

b) Natura  lucrărilor   ce se vor achizitiona

Lucrări privind „ Reabilitare sistem hidranţi şi alimentare cu apă potabilă subunitatea Hărman şi Poligon

 

c)       Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de lucrări solicitate.

Ofertele se vor depune pentru intreaga cantitate.

d) Valoarea estimativă a investiţiei ≈1.850.000,00 lei

  1. Data limita de finalizare a investiţiei: maxim trim.II 2015

 

  1. a) Denumirea si adresa serviciului / compartimentului de la care sa poate obtine

un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si

modalitati de obtinere a exemplarului respectiv.

S.C. CARFIL S.A. – str. ZIZINULUI nr. 119, tel. 0268/331347  Compartiment Administrare Patrimoniu, telefon   0733662066, sau fax 0268/330527.

 

b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar

Documentatia de licitatie poate fi procurata zilnic,

de la sediul societatii, contra cost la pretul de 500 lei +TVA

 

c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor 16.11.2014

 

  1. a) Data limita pentru depunerea ofertelor 24.11.2014

b) Adresa la care trebuie transmise / depuse ofertele :

S.C CARFIL S.A. – BRASOV str. ZIZINULUI 119

Cod poştal 500407

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele:

Limba Romana

 

 

  1. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor:

Reprezentantii firmelor ofertante

b) Data, ora, locul deschiderii ofertelor 26.11.2014  ora 10

Sediul S.C.CARFIL S.A. – BRASOV

Str. ZIZINULUI 119

 

  1. a) Garantie pentru participarea solicitata :

25.000,00 lei +TVA

b) Garanţia de bună execuţie

110.000,00 lei.+TVA

  1. Modalitatile principale de finantare si de plata si / sau referirile la prevederile

care le reglementeaza: – Surse proprii

  1. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerinte minime cu

privire la capacitatea tehnica si la cea economico – financiară pe care
trebuie sa le indeplineasca ofertantul.

Sa fie in conformitate cu Ordinul MF 1012/ 2001

 

11.Perioada pentru care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila

Perioada 40 zile

 

12.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare

Oferta cu preţul cel mai mic

 

13. Nu se admit oferte alternative

 

14. Alte informatii: -

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

Ing Aurel VELŢAN