Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Companiei Naţionale ROMARM este Georgiana Giunca.

Email: consilier@romarm.ro