NON-LETHAL AMMUNITION

Grenada de mana cu efect iritant-lacrimogen GMIL

CARACTERISTICI TEHNICE :

- Greutatea totală a grenadei: ………………………………………. 0,152 kg

- Greutatea focosului detaşabil: ………………………………….. 0,057 kg

- Greutatea incarcaturii lacrimogene ……………. 0,030 ± 0,001 Kg

- Diametrul grenadei: ………………………………………………………. 72 mm

- Timpul total de întârziere: …………………………………………….. 3-4 sec

- Timpul după care se detaşează focosul: ………………….0,7÷1,1 sec

- Distanţa de aruncare cu mâna: ………………………………….. 25÷30 m

- Suprafaţa pe care se dispersează substanţa

iritant-lacrimogenă: ……………………………………………………………….6 m2