NON-LETHAL AMMUNITION

Grenada de mana cu efect iritant-lacrimogen GMIL

CARACTERISTICI TEHNICE :

-    Greutatea totală a grenadei                                           0,168 kg

-    Greutatea focosului detaşabil                                         0,073 kg

-    Diametrul grenadei                                                      71 mm

-    Timpul total de întârziere                                              3-4 sec

-    Timpul după care se detaşează focosul                           0,7÷1,1 sec

-    Distanţa de aruncare cu mâna                                       25÷30 m

-    Suprafaţa pe care se dispersează substanţa

iritant-lacrimogenă                                                      6 m2