TACHE DAN DI 13.06.2014

TACHE DAN DA 13.06.2014

TACHE DAN CA DA 13.06.2014

TACHE DAN CA DI 13.06.2014

STOICA RADU DI 13.06.204

STOICA RADU DA 13.06.2014

STOICA GHEORGHE DI 31.03.2014

STOICA GHEORGHE DA 31.03.2014

NOROCEL MIHAI AUREL DI 07.04.2014

NOROCEL MIHAI AUREL DA 07.04.2014

OLTEANU CATALIN COSMIN DA 13.06.2014

OLTEANU CATALIN COSMIN DI 13.06.2014

PENE ADRIAN MIRCEA DA 05.06.2014

PENE ADRIAN MIRCEA DI 05.06.2014

PIELMUS GEORGETA DA 11.06.2014

PIELMUS GEORGETA DI 11.06.2014

NAICU RADU CRISTIAN DI 13.06.2014

NAICU RADU CRISTIAN DA 13.06.2014

MISCHIE DUMITRU DI 11.06.2014

MIHAI NICUSOR MIRCEA DI 11.06.2014

MISCHIE DUMITRU DA 11.06.2014

MIHAI NICUSOR MIRCEA DA 11.06.2014

MICU FLORENTINA DI 11.06.2014

MICU FLORENTINA DA 11.06.2014

JIANU PETRUS DA 13.06.2014

JIANU PETRUS DI 13.062014

LUCA NICOLAE DA 13.06.2014

LUCA NICOLAE DI 13.06.2014

MANOLACHE RODICA DI 13.06.2014

MANOLACHE RODICA DA 13.06.2014

MARIANCIUC FABIOLA DA 13.06.2014

MARIANCIUC FABIOLA DI 13.06.2014

IOANA MARIUS DI 11.06.2014

IOANA MARIUS DA 11.06.2014

ILIE VIORICA DI 13.06.2014

ILIE VIORICA DA 13.06.2014

IANCULESCU SERBAN DI 11.06.2014

IANCULESCU SERBAN DA 11.06.2014

GILCEAVA MARIAN DI 13.06.2014

DIACONU GABRIELA DI 13.06.2014

GILCEAVA MARIAN DA 13.06.2014

DIACONU GABRIELA DA 13.06.2014

DIACONESCU LUCICA DI 13.06.2014

DIACONESCU LUCICA DA 13.06.2014

COMAN ADINA ELENA DI 13.06.2014

COMAN ADINA ELENA DA 13.06.2014

COJOCARIU MIHAI DI 11.06.2014

COJOCARIU MIHAI DA 11.06.2014

ABALARU DANIELA DA 13.06.2014

BARDAS NICOLAE LIVIU DA 13.06.2014

ABALARU DANIELA DI 13.06.2014

BARDAS NICOLAE LIVIU DI 13.06.2014

BOIAN GHEORGHE LORI DA 11.06.2014

BOIAN GHEORGHE LORI DI 11.06.2014

BRATU CRISTIAN MIHAI ION DA 13.06.2014

BRATU CRISTIAN MIHAI ION DI 13.06.2014

ZAHARIA RADU VASILE DI 13.06.2014

ZAHARIA RADU VASILE DA 13.06.2014

VLADOIU LUIS DI 13.06.2014

VLADOIU LUIS DA 13.06.2014

VINT IOAN DI 13.06.2014

VINT IOAN DA 13.06.2014

TURLUIANU ION DI 13.06.2014

TURLUIANU ION DA 13.06.2014

TANTIU ELISABETA DA 13.06.2014

TANTIU ELISABETA DI 13.06.2014

TEODORESCU-HATMANU CATALINA DA 13.06.2014

TEODORESCU-HATMANU CATALINA DI 13.06.2014

TOMA FLORIN CATALIN DA 13.06.2014

TOMA FLORIN CATALIN DI 13.06.2014

TUDORAN GRIGORE DA 11.06.2014

TUDORAN GRIGORE DI 11.06.2014