84 PTE Project
"EFP/TB tandem reactive strike for man-portable launchers"
Acronim EFP/TB-RPG

STATUS: currently under research

Program:

P2 - Increasing the competitiveness of the Romanian economy through research, development, innovation

Subprogram:

2.1 Competitiveness through research, development and innovation - Transfer project to economic operator.

Project title:

EFP/TB tandem reactive strike for man-portable launchers

Identification code:

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0174

Contract:

84 PTE

Contract value:

1,701,183.00 lei

Contractor:

National Company ROMARM SA

Director:

Eng. Bratu Mihai

Project acronym:

EFP/TB-RPG

Contracting period:

21/06/2022 - 21/06/2024

Project timeframe:

24 months

Project stages:

3 Stages conducted during 2022, 2023 and 2024

Field:

2. Information and Communication Technology, Space and Security
2.3. Security

Keywords:

Tandem ammunitions, thermobaric ammunition, armor-piercing ammunition, EFP, man-portable launchers

84PTE PROJECT

The aim of the EFP/TB-RPG project is the technological transfer of the product resulting from the research activity "Reactive Strike in Tandem EFP/TB" from the Technical Military Academy "Ferdinand I" to the industrial partner CN ROMARM. The Tandem Reactive Strike is a munition consisting of two combat components, an EFP (Explosively Formed Penetrator) and a TB (thermobaric). The internal organisation of this munition is innovative because, starting from the classic tandem munition that puts together two cumulative armour-piercing effects, the EFP/TB munition combines the two types of action, EFP and TB in order to increase the thermobaric effect on the target by armour-piercing it and operating the thermobaric composition as far as possible inside the target (combat machine, enclosure, etc.). In 2020, within the framework of a research project of the Internal Research and Development Plan of "ATM FI", the research prototype of the shot was successfully developed and tested. Component execution and testing activities were carried out together with S CARFIL S.A., a subsidiary of CN ROMARM, under a service contract. As a next step in the development of this product, the present project proposes the manufacturing of the shot at the level of industrial prototype of small series by CN ROMARM, through the realization of a pilot plant, allowing the execution of the shot with higher productivity, reduced cost price and at a higher quality level. The industrial prototype batch will go through the testing-evaluation stage, and the development stage with a view to product homologation. At the same time, members of the project will participate in conferences and/or national and/or international technical-scientific events, round tables, symposia, workshops and a web page with relevant information about the project will be created. Patents will be filed for the thermobaric mixture and the internal organisation of the ammunition.

Estimated results for Stage 1:

1. Technical-scientific research report;

2. Technological documentation of the manufacturing of the industrial prototype;

3. Technical documentation for the production of the industrial prototype;

4. Technical specifications for evaluation, licensing, inspection, and proof of the industrial prototype functionality;

5. Conference presentations and/or attendances at national and/or international technical-scientific events;

6. Preparing and publishing the scientific results achieved during the project in journals rated at least B+ (minimum 2);

7. Setting up the project's WEB page.

Estimated results in stage 1.

1. Technical-scientific research report;

2. Technological documentation of the manufacturing of the industrial prototype;

3. Technical documentation for the production of the industrial prototype;

4. Technical specifications for evaluation, licensing, inspection, and proof of the industrial prototype functionality;

5. Conference presentations and/or attendances at national and/or international technical-scientific events;

6. Preparing and publishing the scientific results achieved during the project in journals rated at least B+ (minimum 2);

7. Setting up the project's WEB page.

84PTE PROJECT

The manufacture of the product "EFP/TB Tandem Reactive Shot" at industrial prototype level.

Estimated results in Stage 2:

1. Research and testing technical report;

2. Methods of evaluation, profiling, testing and assessment of the industrial prototype batch;

3. Verification of replicability of experimental results;

4. Optimization of the mathematical pattern for industrial prototype;

5. Industrial prototype batch

6. Contributions and/or attendance at national and/or international technical-scientific events;

7. Elaboration and publication of scientific results collected during the project in journals with a minimum B+ rating (minimum 1).

8. Updating the project's WEB page

Estimated results Stage 2:

1. Research and testing technical report;

2. Methods of evaluation, profiling, testing and assessment of the industrial prototype batch;

3. Verification of replicability of experimental results;

4. Optimization of the mathematical pattern for industrial prototype;

5. Industrial prototype batch

6. Contributions and/or attendance at national and/or international technical-scientific events;

7. Elaboration and publication of scientific results collected during the project in journals with a minimum B+ rating (minimum 1).

8. Updating the project's WEB page

84PTE PROJECT

Lovitură reactivă în tandem EFP/TB pentru lansatoare portative – EFP/TB – RPG

Contract de Finanțare nr. 84PTE/2022
Cod: PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0174

ETAPA III/2024 – Validarea lotului prototip industrial prin testarea în condiții reale de funcționare și verificarea funcționalității acestuia, ȋn vederea omologării
Activitatea 3.1 – Testarea evaluare de dezvoltare a lotului prototip industrial în condiții reale de funcționare;
Activitatea 3.2 – Demonstrarea tehnologiei de fabricație industrială;
Activitatea 3.3 – Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice pe tematica proiectului.

Estimated results pentru Etapa 3:

 1. Elaborare plan de testare și evaluare de dezvoltare;
 2. Elaborare program de testare a lotului prototip industrial și caracterizarea sistemului de neutralizare din punct de vedere al performanțelor și siguranței în exploatare;
 3. Caracterizare lot prototip – buletine de analiză și caracterizare;
 4. Elaborare Raport de Testare Evaluare de Dezvoltare;
 5. Elaborarea documentației tehnice (memoriu tehnic) pentru omologarea lotului prototip industrial și a tehnologiei de fabricație industrială;
 6. Comunicări și/sau prin participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale, mese rotunde, simpozioane, workshopuri, pe tematica proiectului;
 7. Finalizarea paginii WEB a proiectului;

Estimated results în Etapa 3:

 • Elaborare plan de testare și evaluare de dezvoltare;
 • Elaborare program de testare a lotului prototip industrial și caracterizarea sistemului de neutralizare din punct de vedere al performanțelor și siguranței în exploatare;
 • Caracterizare lot prototip – buletine de analiză și caracterizare;
 • Elaborare Raport de Testare Evaluare de Dezvoltare;
 • Elaborarea documentației tehnice (memoriu tehnic) pentru omologarea lotului prototip industrial și a tehnologiei de fabricație industrială;
 • Comunicări și/sau prin participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale, mese rotunde, simpozioane, workshopuri, pe tematica proiectului;
 • Finalizarea paginii WEB a proiectului;

Rezultatele obținute în cadrul proiectului au impact consistent în plan intern, în cadrul consorțiului, respectiv rezultatele obținute în cadrul cercetărilor experimentale, tehnologia de fabricație și infrastructura de fabricație dezvoltată în cadrul proiectului. Produsul în sine reprezintă un rezultat cu impact semnificativ deosebit, fiind un produs modern, aflat în tendințele de înzestrare a armatelor.
Considerăm că datorită contextului geopolitic actual, impactul obținut prin posibilitatea CO de a produce și livra lovituri reactive în tandem, EFP/TB cu potențial de piață ridicat către piețele externe este unul semnificativ, având în vedere că această gamă de muniții cu performanțe superioare poate fi fabricată într-un număr restrâns de țări.
Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului 84 PTE_ Lovitură reactivă EFP/TB au constat ȋn:
► Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de proiectare, elaborare și realizare a prototipului de cercetare preliminar de ”Lovitură reactivă în tandem EFP/TB” prin aplicarea tehnologiei integrate inovative în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic;
►Fabricarea produsului „Lovitură reactivă în tandem EFP/TB”, la nivel prototip industrial;
►Validarea lotului prototip industrial prin testarea în condiții reale de funcționare și verificarea funcționalității acestuia, în vederea omologării. 

Cele de mai sus au permis:
♦Analiza tehnologiei integrate de fabricație a prototipului de cercetare”Lovitură reactivă în tandem EFP/TB” în vederea fabricării prototipului industrial și transferul tehnologic al acesteia;
♦Cercetări privind execuția lotului prototip industrial ”Lovitură reactivă în tandem EFP/TB”, cu performanțe optimizate;
♦Execuție componente metalice inerte pentru Grenada reactivă în tandem EFP/TB (corpi, teci, pahare, bucșe, capace, lentile pentru efect perforant);
♦ Realizare instalație pilot pentru sinteza și încărcare compoziție termobarică pe bază de liant energetic (TEGDN);
♦Sinteza amestecului termobaric solid pe bază de liant energetic (TEGDN);
♦Asamblarea componentelor produsului „Lovitură reactivă în tandem EFP/TB”;
♦ Tehnologie integrată de realizare a loviturii reactive în tandem EFP/TB pentru realizarea lotului prototip;
♦Plan de testare și evaluare de dezvoltare a prototipului industrial;
♦ Specificaţie de dezvoltare a prototipului industrial;
♦Metode de evaluare, caracterizare, testare și evaluare a lotului prototip industrial;
♦Realizare lot prototip industrial;
♦Verificarea reproductibilității rezultatelor experimentale;
♦Elaborarea documentației necesare pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenție la OSIM pe tematica proiectului;
Cercetările experimentale desfăşurate în cadrul proiectului 84PTE au permis elaborarea şi depunerea unei Cereri de Brevet de invenţie nr. A/00796/05.12.2023 – Compoziţii termobarice folosite în muniţiile reactive şi procedeu de obţinere a acestora – elaborată de un colectiv de specialisti ai CO_CN ROMARM SA si ai ATM_P1.
♦Elaborare plan de testare și evaluare de dezvoltare;
♦Elaborare program de testare a lotului prototip industrial și caracterizarea sistemului de neutralizare din punct de vedere al performantelor și siguranței in exploatare;
♦Caracterizare lot prototip – buletine de analiza și caracterizare;
♦Elaborare Raport de Testare Evaluare de Dezvoltare;
♦Elaborarea documentației tehnice (memoriu tehnic) pentru omologarea lotului prototip industrial și a tehnologiei de fabricație industriala;
♦Comunicări și/sau prin participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale, mese rotunde, simpozioane, workshopuri, pe tematica proiectului, etc;
♦Finalizarea paginii WEB a proiectului;
Este de remarcat eficienţa rezultatelor obţinute prin derularea acestui proiect sub auspiciile UEFISCDI în cadrul PNCDI-II/2019, Programul P.2“Creșterea competitivității economiei românești prin CDI” Subprogramul 2.1. “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare” – Proiect de transfer tehnologic la beneficiarul industrial – finanţarea proiectului din fonduri de cercetare naţionalã a permis transferul documentaţiei tehnice şi constructivă de la partenerul MApN cãtre Compania Naţionalã ROMARM SA pentru realizarea la beneficiarul industrial S. UM Mija SA – filialã a CN ROMARM, al acestui produs, care va putea fi produs în ţară şi livrat la export de coordonatorul proiectului CN ROMARM.

În afara obligaţiilor contractuale asumate de CO şi P1 cu UEFISCDI, au fost validate toate etapele privind omologarea produsului cu beneficiarii structurilor de apărare ai MApN, fiind constituită Comisia de omologare la nivelul DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE a MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE şi dosarul de omologare al produsului “„LOVITURĂ REACTIVĂ ÎN TANDEM EFP/TB PENTRU LANSATOARE PORTATIVE”, compus din:
– Raportul de Testare și Evaluare de Dezvoltare;
– Auditul Configuraţiei Funcţionale;
– Analiza Omologării Oficiale;

omologarea fiind efectuată în afara obligaţiilor contractuale asumate de CO şi P1 cu UEFISCDI.