Proiect 84 PTE
"Lovitură reactivă în tandem EFP/TB pentru lansatoare portative"
Acronim EFP/TB-RPG

STATUS: în stadiu de cercetare

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Lovitură reactivă în tandem EFP/TB pentru lansatoare portative

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0174

Contract:

84 PTE

Valoare contract:

1.701.183,00 lei

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Ing. Bratu Mihai

Acronim proiect:

EFP/TB-RPG

Perioadă de contractare:

21/06/2022 - 21/06/2024

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape aferente anilor 2022, 2023 respectiv 2024

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Muniții în tandem, muniții termobarice, muniții perforante, EFP, lansatoare portative

PROIECT 84PTE

Scopul proiectului EFP/TB-RPG constă în transferul tehnologic al produsului rezultat în urma activității de cercetare, ”Lovitură reactivă în tandem EFP/TB”, de la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” către partenerul industrial CN ROMARM. Lovitura reactivă în tandem este o muniție formată din două componente de luptă, una perforantă tip EFP (Explosively Formed Penetrator) și una TB (termobarică). Organizarea interioară a acestei muniții prezintă un caracter inovator deoarece, pornind de muniția clasică în tandem care pune împreună două efecte perforant cumulative, muniția EFP/TB combină cele două tipuri de acțiuni, EFP și TB în scopul creșterii efectului termobaric la țintă, prin perforarea acesteia și funcționarea compoziției termobarice cât mai mult în interiorul țintei (mașină de luptă, incintă etc). În anul 2020 în cadrul unui proiect de cercetare din Planul Intern de Cercetare Dezvoltare al ”ATM FI” s-a realizat și testat cu succes prototipul de cercetare al loviturii. Activitățile de execuție componente și testare s-au derulat împreună cu S CARFIL S.A., filială a CN ROMARM, în cadrul unui contract de prestări servicii. Ca o etapă următoare în dezvoltarea acestui produs, prin proiectul de față se propune fabricarea loviturii la nivelul de prototip industrial de serie mică de către CN ROMARM, prin realizarea unei instalații pilot, care să permită execuția loviturii cu o productivitate mai mare, preț de cost redus și la un nivel calitativ superior. Lotul prototip industrial va parcurge etapa de testare-evaluare, și de dezvoltare în scopul omologării produsului. Totodată, membrii din cadrul proiectului vor participa la conferințe și/sau la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale, mese rotunde, simpozioane, workshopuri și se va realiza o pagină WEB cu informații relevante despre proiect. Se vor depune brevete de invenție în ceea ce privește amestecul termobaric realizat și organizarea interioară a muniției.

Rezultate preconizate pentru Etapa 1:

1. Raport tehnico-științific de cercetare;

2. Documentație tehnologica de fabricație a prototipului industrial;

3. Documentație tehnica de execuție a prototipului industrial;

4. Specificații tehnice de evaluare, avizare, verificare și demonstrarea funcționalității prototipului industrial;

5. Comunicări și/sau participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale;

6. Elaborarea și publicarea rezultatelor științifice acumulate pe parcursul derulării proiectului in reviste cotate minim B+ (min.2);

7. Crearea paginii WEB a proiectului.

Rezultate obținute în Etapa 1:

1. Raport tehnico-științific de cercetare;

2. Documentație tehnologica de fabricație a prototipului industrial;

3. Documentație tehnica de execuție a prototipului industrial;

4. Specificații tehnice de evaluare, avizare, verificare și demonstrarea funcționalității prototipului industrial;

5. Comunicări și/sau participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale;

6. Elaborarea și publicarea rezultatelor științifice acumulate pe parcursul derulării proiectului in reviste cotate minim B+ (min.2);

7. Crearea paginii WEB a proiectului.

PROIECT 84PTE

Fabricarea produsului „Lovitură reactivă în tandem EFP/TB”, la nivel prototip industrial.

Rezultate preconizate pentru Etapa 2:

1. Raport tehnic de cercetare și experimentare;

2. Metode de evaluare, caracterizare, testare și evaluare a lotului prototip industrial;

3. Verificarea reproductibilității rezultatelor experimentale;

4. Optimizarea modelului matematic de realizare a prototipului industrial;

5. Lot prototip industrial

6. Comunicări și/sau participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale;

7. Elaborarea și publicarea rezultatelor științifice acumulate pe parcursul derulării proiectului in reviste cotate minim B+ (min.1)

8. Actualizarea paginii WEB a proiectului

Rezultate obținute în Etapa 2:

1. Raport tehnic de cercetare și experimentare;

2. Metode de evaluare, caracterizare, testare și evaluare a lotului prototip industrial;

3. Verificarea reproductibilității rezultatelor experimentale;

4. Optimizarea modelului matematic de realizare a prototipului industrial;

5. Lot prototip industrial

6. Comunicări și/sau participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale;

7. Elaborarea și publicarea rezultatelor științifice acumulate pe parcursul derulării proiectului in reviste cotate minim B+ (min.1)

8. Actualizarea paginii WEB a proiectului