Proiect 79 PTE
"Muniție iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice"
Acronim TearCloud

STATUS: în stadiu de cercetare

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Muniție iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0157

Contract:

79 PTE

Valoare contract:

1.675.105,00 lei

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Dr. Ing. Irina Carceanu

Acronim proiect:

TearCloud

Perioadă de contractare:

21/06/2022 - 20/06/2024

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape aferente anilor 2022, 2023 respectiv 2024

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Muniție iritant lacrimogenă, amestec pirotehnic, teste mecano-climatice, efect toxicologic, toxicitate redusă.

PROIECT 79PTE

Scopul proiectului TearCloud îl reprezintă dezvoltarea capacității de fabricare, la nivel industrial, a unei muniții iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice, prin transferul tehnologic de la Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie (P1) la operatorul economic C.N.ROMARM S.A. (CO), în scopul asigurării necesarului de înzestrare al structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională (SNAOPSN), cât și pentru beneficiari externi.
Muniția iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice, va avea la bază o compoziție formată din agenți iritant-lacrimogeni, mai puţin periculoși și cu o eficiență mult mai mare decât cele existente pe piață în momentul actual, recuperare semnificativă rapidă, fără leziuni permanente și mai multă siguranţă în utilizare.
Astfel, muniția iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă, realizată sub forma unei grenade de mână cu efecte speciale, este destinată să intre în înzestrarea structurilor de ordine publică şi să ofere factorilor de decizie posibilitatea de a utiliza produsul ca alternativă de soluţionare a unor situaţii conflictuale în care utilizarea unor arme letale este inoportună, respectiv misiuni de combatere a dezordinii publice, acțiuni de prevenire și combatere a terorismului sau activități de instruire a luptătorilor de toate armele pentru desfăşurarea unor acţiuni de luptă rapide.
Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora a exclus substanţele iritante din categoria armelor chimice, grupându-le sub denumirea de substanţe pentru combaterea dezordinii publice. Astfel, este permisă utilizarea substanţelor iritante numai în scopul combaterii dezordinii publice şi nu ca metodă de război.
În acest context, tehnologiile neletale pot deveni mijloace ideale pentru combaterea dezordinii publice.

Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice inovative de proiectare, elaborare și realizare a modelului experimental preliminar de muniție iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă prin aplicarea tehnologiei integrate inovative în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic

Rezultate preconizate pentru Etapa 1 / 2022: 

1. Raport privind substanțele utilizate în amestecuri pirotehnice cu efect iritant-lacrimogen

2. Rețetă de amestec pirotehnic iritant-lacrimogen

3. Raport de experimentare amestec pirotehnic iritant lacrimogen

4. Raport de experimentare privind muniția iritant-lacrimogenă

5. Specificație de dezvoltare muniție iritant-lacrimogenă

6. Lot demonstrator

7. Articol ISI

8. Articol la o conferință internațională.

Rezultate obținute în Etapa 1 / 2022:

1. Raport privind substanțele utilizate în amestecuri pirotehnice cu efect iritant-lacrimogen;

2. Rețetă de amestec pirotehnic iritant-lacrimogen;

3. Raport de experimentare amestec pirotehnic iritant lacrimogen

4. Raport de experimentare privind muniția iritant-lacrimogenă

5. Specificație de dezvoltare muniție iritant-lacrimogenă

6. Lot demonstrator

7. Articol ISI

8. Articol la conferință internațională.

PROIECT 79PTE

Testarea preliminară a demonstratorului.

Cercetări privind tehnologiile de fabricare la nivel industrial a amestecului pirotehnic și a muniției.

Realizarea fluxului tehnologic, a instalației de preparare și încărcare a compoziției iritant- lacrimogene.

Rezultate preconizate pentru Etapa 2 / 2023:

9. Raport de testare preliminar

10. Studiu privind fabricarea la nivel industrial a amestecului pirotehnic iritant lacrimogen

11. Studiu privind fabricarea și asamblarea muniției la nivel industrial

12. Documentație tehnică de fabricație muniție

13. Instalație de fabricație amestec pirotehnic

14. Instalație de fabricație focos și corp muniție

15. Instalație integrată de fabricare a muniției

16. Raport de punere în funcțiune a instalației

17. Articol indexat BDI.

Rezultate obținute în Etapa 2 / 2023:

9. Raport de testare preliminar

10. Studiu privind fabricarea la nivel industrial a amestecului pirotehnic iritant lacrimogen

11. Studiu privind fabricarea și asamblarea muniției la nivel industrial

12. Documentație tehnică de fabricație muniție

13. Instalație de fabricație amestec pirotehnic

14. Instalație de fabricație focos și corp muniție

15. Instalație integrată de fabricare a muniției

16. Raport de punere în funcțiune a instalației

17. Articol indexat BDI.