Proiect 75 PTE
"Combustibil compozit cu impact redus asupra mediului pentru sisteme propulsive nedirijate"
Acronim E-CORA

STATUS: în stadiu de cercetare

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Combustibil compozit cu impact redus asupra mediului pentru sisteme propulsive nedirijate

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0211

Contract:

75 PTE

Valoare contract:

1.586.495,00 lei

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Ing. Botiș Horia-Razvan

Acronim proiect:

E-CORA

Perioadă de contractare:

29/06/2022 - 20/06/2024

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape aferente anilor 2022, 2023 respectiv 2024

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Propulsie; rachete; ecologic; azotat de amoniu; poliuretan

PROIECT 75 PTE

Între sistemele propulsive comune precum cele nedirijate, strict necesare oricărei armate, se numără lansatoarele portabile de grenade, rachete, lansatoare multiple de rachete dispuse pe autovehicule, lansatoare de rachete dispuse pe aeronave și ambarcațiuni. Scopul acestui proiect este acela de a recrea o capabilitate vitală a industriei naționale de apărare, prin transferul dinspre mediul academic și de cercetare, către partenerul industrial C.N. ROMARM S.A. a unei tehnologii inovative de fabricare a unui combustibil compozit pentru motoare rachetă. Dezvoltarea la nivel prototip industrial a acestei noi tehnologii de fabricație a combustibililor de rachetă presupune utilizarea unui oxidant accesibil, cu sensibilitate redusă și cu impact minim asupra mediului, precum și a unor sisteme de lianți energetici ce pot îngloba și materiale obținute prin reciclarea PET. Acești noi propergoli prezintă performanțe cel puțin similare cu cele ale pulberilor cu dublă bază (pe bază de nitrați ai celulozelor și trinitrat de glicerină), în timp ce au o sensibilitate redusă și un impact redus asupra mediului. Combustibilul solid compozit va avea o aplicabilitate duală, putând fi utilizat la nivel național și în cadrul aplicațiilor propulsive civile, dintre care menționăm sistemul național de intervenții în atmosferă cu rachete antigrindină (realizate de ROMARM SA), care la ora actuală utilizează combustibili obsolescenți, poluanți, din import.
Consorțiul din mediul academic și de cercetare care a realizat și validat modelul experimental și care va asista ROMARM SA în dezvoltarea acestei tehnologii este alcătuit din instituții prestigioase cu îndelungată experiență în cercetarea și dezvoltarea de tehnică militară și materiale avansate: Academia Tehnică Militară Ferdinand I, Centru de Cercetare-Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie.

Prima etapă a proiectului constă în analiza tehnologiei de laborator și transferul cunoștințelor către partenerul economic în vederea proiectării și execuției instalației pilot de fabricare a prototipului.

Rezultate preconizate pentru Etapa 1: 

1. Raport privind stabilirea parametrilor tehnici pentru fabricarea prototipului

2. Specificație de dezvoltare

3. Plan principal de testare-evaluare de dezvoltare (PTED)

4. Documentație de execuție și documentație tehnologică

5. Documentație de recepție a echipamentelor și materiilor prime

6. Participarea la 3 comunicări științifice la evenimente naționale și internaționale (1 P1, 1 P2, 1 P3)

 

Rezultate obținute în Etapa 1:

1. Raport privind stabilirea parametrilor tehnici pentru fabricarea prototipului

2. Specificație de dezvoltare

3. Plan principal de testare-evaluare de dezvoltare (PTED)

4. Documentație de execuție și documentație tehnologică

5. Documentație de recepție a echipamentelor și materiilor prime

6. Participarea la 3 comunicări științifice la evenimente naționale și internaționale (1 P1, 1 P2, 1 P3)

Execuția instalației pilot de fabricație, testarea și evaluarea de dezvoltare a lotului prototip.

Rezultate preconizate pentru Etapa 2:

1. Documentație instalație pilot de fabricare, Planuri de operații, Instrucțiuni de lucru

2. Buletine de analiză; Buletine de încercări

3. Documente recepție demonstrator tehnologic

4. Raport de testare-evaluare de dezvoltare

5. Stand prezentare

6. 3 Articole cotate ISI (1 P1, 1 P2, 1 P3)

 

Rezultate obținute în Etapa 2:

1. Documentație instalație pilot de fabricare, Planuri de operații, Instrucțiuni de lucru

2. Buletine de analiză; Buletine de încercări

3. Documente recepție demonstrator tehnologic

4. Raport de testare-evaluare de dezvoltare

5. Stand prezentare

6. 3 Articole cotate ISI (1 P1, 1 P2, 1 P3)