Proiect 59 PTE
"MUNIȚII DE TIP CONTRAMĂSURĂ TERMICĂ CU COMPOZIȚIE PIROTEHNICĂ SPECTRALĂ INOVATIVĂ FLARE
PENTRU TOATE TIPURILE DE AERONAVE DIN DOTAREA FORȚELOR AERIENE"
Acronim CHIMERA

STATUS: Obiectivele au fost atinse în proporție de 100%

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Muniții de tip contramăsură termică cu compoziție pirotehnică spectrală inovativă flare pentru toate tipurile de aeronave din dotarea forțelor aeriene

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0213

Contract:

59 PTE/ 07.09.2020

Valoare contract:

1.714.616 Lei din care:
1.189.000 Lei Finanţare de la Bugetul de Stat
526.616 Lei Cofinanțare (Fonduri proprii CN ROMARM SA)

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Ing. CRISTEA Valentin

Acronim proiect:

CHIMERA

Perioadă de contractare:

07/09/2020 – 07/09/2022

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Contramasura, Munitie rectangulara standard NATO, FLARE, NATO STANAG 4687 – Expendable countermeasures for aircraft and UAVs, 5 NATO STANAG 3686 – Safety design requirements for Airborne Dispenser Weapons.

PROIECT 59 PTE – CHIMERA 2020

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității de fabricare, la nivel industrial, a munițiilor de tip contramăsură termică (FLARE), prin transfer tehnologic si know-how, de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie (Partenerul 1) la CN Romarm SA (Coordonator), una dintre cele mai mari companii din industria de apărare din Europa de Est, care va asigura implementarea acestui proiect în cadrul unei filiale a CN ROMARM SA. Filiala ROMARM este specializată în fabricația, dezvoltarea și omologarea ulterioară a acestui tip de echipament militar – Uzina Mecanică Plopeni, în scopul asigurării necesarului de înzestrare al Forțelor Aeriene Române (instrucție, stoc), cât și pentru beneficiari externi.

PROIECT 59 PTE – CHIMERA 2021

Proiectul are ca scop obținerea unei tehnologii pentru fabricarea la nivel industrial a unor muniții de tip contramăsură termică destinate utilizării de către aeronavele de luptă din dotarea Forțelor Aeriene. Acest proiect urmărește dezvoltarea compoziției pirotehnice de tip contramăsură termică și cea de amorsare, realizarea elementelor mecanice precum tubul cartuș, învelișul capsei de aprindere și evacuare electrice, pistonul ejector și componentele acestuia. Se urmărește îmbunătățirea performanțelor prin înlocuirea magneziului din compoziție cu magnaliul, cu scopul de a crește intensitatea radiativă și viteza de combustie, introducerea în compoziție a poliuretanului cu rol de liant, care datorită proprietăților sale conferă rezistență mecanică și față de factorii termici și oxidativi la care sunt supuse munițiile în condiții de depozitare de lungă durată și utilizarea hexaminei cu rol de carburant datorită conținutului ridicat de azot și densității energetice ridicate precum și datorită produșilor de reacție în totalitate gazoși. Dezvoltarea unei noi contramăsuri termice necesită caracterizarea temperaturii de ardere și a semnăturii acesteia în spectrul infraroșu, timpul de ardere a acesteia și viteza de ejectare a calupului pirotehnic. Se va realiza o linie de formare prin injecție a pistonului ejector, din polietilenă de înaltă densitate, și o instalație de formare a calupilor pirotehnici prin procedeul de presare în stare semilichidă.

PROIECT 59 PTE – CHIMERA 2022

Validarea lotului prototip prin testarea în condiții reale de funcționare și verificarea funcționalității acestuia, în vederea omologării lotului prototip industrial – T:07/09/2022.

Raport final: raportare științifică finală 59 PTE – muniții de tip contramăsură termică cu compoziție pirotehnică spectrală inovativă flare pentru toate tipurile de aeronave din dotarea forțelor aeriene (Chimera)