Proiect 6 PTE
"LOVITURĂ CALIBRU 30 MM CU PROIECTIL PERFORANT TRASOR
PENTRU INSTALAȚIILE NAVALE AK306/AK630"
Acronim AIRSEA PROTECT

STATUS: în stadiu de cercetare

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Lovitură calibru 30 mm cu proiectil perforant trasor pentru instalațiile navale AK306/AK630

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0316

Contract:

6 PTE/03.06.2020

Valoare contract:

1.709.000,00 lei din care:
1.189.000,00 lei finanțare de la bugetul de stat
520.000,00 lei Cofinanțare (fonduri proprii CN ROMARM SA)

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Ing. BRATU Mihai

Acronim proiect:

Airsea Protect

Perioadă de contractare:

01/06/2020 – 31/05/2022

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

30x165mm ammunition, AK-306/AK-630, armour-piercing tracer; naval guns

PROIECT 6PTE – AIRSEA – PROTECT 2020

Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de proiectare, elaborare și realizare a modelului experimental preliminar de muniție de tip 30×165 mm AP-T prin aplicarea tehnologiei integrate inovative în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic.

PROIECT 6PTE – AIRSEA – PROTECT 2021

Fabricarea produsului „Muniție 30x165mm API-T”, la nivel de lot prototip industrial – serie 0.

PROIECT 6PTE – AIRSEA – PROTECT 2022

Validarea lotului „serie 0” prin testarea în condiții reale de funcționare și verificarea funcționalității acestuia, în vederea omologării.

Raport Științific Final 2020 – 2022