Proiect 16 PTE
"LOVITURĂ PERFORANT TERMOBARICĂ
PENTRU ARUNCĂTORUL DE GRENADE AG-9"
Acronim ExPierce

STATUS: Obiectivele au fost atinse în proporție de 100%

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Lovitură perforant termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0256

Contract:

16PTE/08.06.2020

Valoare contract:

1.515.866,00 Lei din care:
990.000,00 Lei Finanţare de la Bugetul de Stat
525.866,00 Lei Cofinanțare (Fonduri proprii CN ROMARM SA)

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

PÎRVU Tiberiu Alexandru

Acronim proiect:

ExPierce

Perioadă de contractare:

08/06/2020 – 06/06/2022

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Munitie termobarica. proiectil perforant, aruncator AG-9, munitie cu efect cumulativ; NATO STANAG

PROIECT 16PTE – ExPierce 2020

Fundamentarea tehnico-știintifică privind solutiile tehnice, inovative, de proiectare, elaborare și realizare a modelului experimental preliminar de munitie de tip 30x165mm AP-T prin aplicarea tehnologiei integrate inovative în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic.

PROIECT 16PTE – ExPierce 2021

Proiectarea, realizarea și verificarea funcționalității instalației pilot pentru fabricarea lotului prototip industrial.

PROIECT 16PTE – ExPierce 2022

Validarea lotului prototip prin testarea în condiții reale de funcționare și verificarea funcționalității acestuia, în vederea omologării lotului prototip industrial.

Diseminarea etapei III – RAPORT FINAL

  • Lista participanților la proiectul 16 PTE
  • Prezentare ExPierce: Transfer la operatorul economic – Lovitură perforant termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9 – ExPierce / Contract 16 PTE / 8.06.2020
  • Prezentare 16 PTE
  • Raport final: raportare științifică finală 16 PTE – lovitură perforant termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9 (ExPierce)