Legislație - Lista principalelor ACTE NORMATIVE

care au legătură cu domeniul de activitate al C.N. ROMARM S.A

 
  • Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 28 martie 2002;

  • Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 21 iunie 2002;

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1196 din 30 decembrie 2005;

  • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 12 aprilie 2002;

  • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 05 iulie 2002;

  • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 05 august 2002;

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001.