PROIECTE CERCETARE

Proiecte de cercetare ROMARM în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare tip Transfer la Operatorul Economic (PNCDI PTE)

CN ROMARM SA derulează mai multe proiecte de cercetare conform Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PNCDI). Proiectele sunt realizate în colaborare cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), precum și Ministerul Educației și CercetăriiProiectele de cercetare ROMARM respectă cu strictețe obiectivele prevăzute, iar rezultatele pot fi accesate mai jos, în funcție de etapa de dezvoltare.

Proiect 6 PTE
"LOVITURĂ CALIBRU 30 MM CU PROIECTIL PERFORANT TRASOR
PENTRU INSTALAȚIILE NAVALE AK306/AK630"
Acronim AIRSEA PROTECT

STATUS: Obiectivele au fost atinse în proporție de 100%

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Lovitură calibru 30 mm cu proiectil perforant trasor pentru instalațiile navale AK306/AK630

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0316

Contract:

6 PTE/03.06.2020

Valoare contract:

1.709.000,00 lei din care:
1.189.000,00 lei finanțare de la bugetul de stat
520.000,00 lei Cofinanțare (fonduri proprii CN ROMARM SA)

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Ing. BRATU Mihai

Acronim proiect:

Airsea Protect

Perioadă de contractare:

01/06/2020 – 31/05/2022

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

30x165mm ammunition, AK-306/AK-630, armour-piercing tracer; naval guns

PROIECT 6PTE – AIRSEA – PROTECT 2020

Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice, inovative, de proiectare, elaborare și realizare a modelului experimental preliminar de muniție de tip 30×165 mm AP-T prin aplicarea tehnologiei integrate inovative în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic.

PROIECT 6PTE – AIRSEA – PROTECT 2021

Fabricarea produsului „Muniție 30x165mm API-T”, la nivel de lot prototip industrial – serie 0.

PROIECT 6PTE – AIRSEA – PROTECT 2022

Validarea lotului „serie 0” prin testarea în condiții reale de funcționare și verificarea funcționalității acestuia, în vederea omologării.

Raport Științific Final 2020 – 2022

6 PTE – AIRSEA – PROTECT

Proiect 16 PTE
"LOVITURĂ PERFORANT TERMOBARICĂ
PENTRU ARUNCĂTORUL DE GRENADE AG-9"
Acronim ExPierce

STATUS: Obiectivele au fost atinse în proporție de 100%

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Lovitură perforant termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0256

Contract:

16PTE/08.06.2020

Valoare contract:

1.515.866,00 Lei din care:
990.000,00 Lei Finanţare de la Bugetul de Stat
525.866,00 Lei Cofinanțare (Fonduri proprii CN ROMARM SA)

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

PÎRVU Tiberiu Alexandru

Acronim proiect:

ExPierce

Perioadă de contractare:

08/06/2020 – 06/06/2022

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Munitie termobarica. proiectil perforant, aruncator AG-9, munitie cu efect cumulativ; NATO STANAG

PROIECT 16PTE – ExPierce 2020

Fundamentarea tehnico-știintifică privind solutiile tehnice, inovative, de proiectare, elaborare și realizare a modelului experimental preliminar de munitie de tip 30x165mm AP-T prin aplicarea tehnologiei integrate inovative în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic.

PROIECT 16PTE – ExPierce 2021

Proiectarea, realizarea și verificarea funcționalității instalației pilot pentru fabricarea lotului prototip industrial.

PROIECT 16PTE – ExPierce 2022

Validarea lotului prototip prin testarea în condiții reale de funcționare și verificarea funcționalității acestuia, în vederea omologării lotului prototip industrial.

Diseminarea etapei III – RAPORT FINAL

  • Lista participanților la proiectul 16 PTE
  • Prezentare ExPierce: Transfer la operatorul economic – Lovitură perforant termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9 – ExPierce / Contract 16 PTE / 8.06.2020
  • Prezentare 16 PTE
  • Raport final: raportare științifică finală 16 PTE – lovitură perforant termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9 (ExPierce)
16 PTE – ExPierce

Proiect 59 PTE
"MUNIȚII DE TIP CONTRAMĂSURĂ TERMICĂ CU COMPOZIȚIE PIROTEHNICĂ SPECTRALĂ INOVATIVĂ FLARE
PENTRU TOATE TIPURILE DE AERONAVE DIN DOTAREA FORȚELOR AERIENE"
Acronim CHIMERA

STATUS: Obiectivele au fost atinse în proporție de 100%

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Muniții de tip contramăsură termică cu compoziție pirotehnică spectrală inovativă flare pentru toate tipurile de aeronave din dotarea forțelor aeriene

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0213

Contract:

59 PTE/ 07.09.2020

Valoare contract:

1.714.616 Lei din care:
1.189.000 Lei Finanţare de la Bugetul de Stat
526.616 Lei Cofinanțare (Fonduri proprii CN ROMARM SA)

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Ing. CRISTEA Valentin

Acronim proiect:

CHIMERA

Perioadă de contractare:

07/09/2020 – 07/09/2022

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Contramasura, Munitie rectangulara standard NATO, FLARE, NATO STANAG 4687 – Expendable countermeasures for aircraft and UAVs, 5 NATO STANAG 3686 – Safety design requirements for Airborne Dispenser Weapons.

PROIECT 59 PTE – CHIMERA 2020

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității de fabricare, la nivel industrial, a munițiilor de tip contramăsură termică (FLARE), prin transfer tehnologic si know-how, de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie (Partenerul 1) la CN Romarm SA (Coordonator), una dintre cele mai mari companii din industria de apărare din Europa de Est, care va asigura implementarea acestui proiect în cadrul unei filiale a CN ROMARM SA. Filiala ROMARM este specializată în fabricația, dezvoltarea și omologarea ulterioară a acestui tip de echipament militar – Uzina Mecanică Plopeni, în scopul asigurării necesarului de înzestrare al Forțelor Aeriene Române (instrucție, stoc), cât și pentru beneficiari externi.

PROIECT 59 PTE – CHIMERA 2021

Proiectul are ca scop obținerea unei tehnologii pentru fabricarea la nivel industrial a unor muniții de tip contramăsură termică destinate utilizării de către aeronavele de luptă din dotarea Forțelor Aeriene. Acest proiect urmărește dezvoltarea compoziției pirotehnice de tip contramăsură termică și cea de amorsare, realizarea elementelor mecanice precum tubul cartuș, învelișul capsei de aprindere și evacuare electrice, pistonul ejector și componentele acestuia. Se urmărește îmbunătățirea performanțelor prin înlocuirea magneziului din compoziție cu magnaliul, cu scopul de a crește intensitatea radiativă și viteza de combustie, introducerea în compoziție a poliuretanului cu rol de liant, care datorită proprietăților sale conferă rezistență mecanică și față de factorii termici și oxidativi la care sunt supuse munițiile în condiții de depozitare de lungă durată și utilizarea hexaminei cu rol de carburant datorită conținutului ridicat de azot și densității energetice ridicate precum și datorită produșilor de reacție în totalitate gazoși. Dezvoltarea unei noi contramăsuri termice necesită caracterizarea temperaturii de ardere și a semnăturii acesteia în spectrul infraroșu, timpul de ardere a acesteia și viteza de ejectare a calupului pirotehnic. Se va realiza o linie de formare prin injecție a pistonului ejector, din polietilenă de înaltă densitate, și o instalație de formare a calupilor pirotehnici prin procedeul de presare în stare semilichidă.

PROIECT 59 PTE – CHIMERA 2022

Validarea lotului prototip prin testarea în condiții reale de funcționare și verificarea funcționalității acestuia, în vederea omologării lotului prototip industrial – T:07/09/2022.

Raport final: raportare științifică finală 59 PTE – muniții de tip contramăsură termică cu compoziție pirotehnică spectrală inovativă flare pentru toate tipurile de aeronave din dotarea forțelor aeriene (Chimera)

59 PTE – CHIMERA

PROIECTE CERCETARE 2022 - 2024

Proiect 75 PTE
"Combustibil compozit cu impact redus asupra mediului pentru sisteme propulsive nedirijate"
Acronim E-CORA

STATUS: în stadiu de cercetare

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Combustibil compozit cu impact redus asupra mediului pentru sisteme propulsive nedirijate

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0211

Contract:

75 PTE

Valoare contract:

1.586.495,00 lei

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Ing. Botiș Horia-Razvan

Acronim proiect:

E-CORA

Perioadă de contractare:

29/06/2022 - 20/06/2024

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape aferente anilor 2022, 2023 respectiv 2024

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Propulsie; rachete; ecologic; azotat de amoniu; poliuretan

PROIECT 75 PTE

Între sistemele propulsive comune precum cele nedirijate, strict necesare oricărei armate, se numără lansatoarele portabile de grenade, rachete, lansatoare multiple de rachete dispuse pe autovehicule, lansatoare de rachete dispuse pe aeronave și ambarcațiuni. Scopul acestui proiect este acela de a recrea o capabilitate vitală a industriei naționale de apărare, prin transferul dinspre mediul academic și de cercetare, către partenerul industrial C.N. ROMARM S.A. a unei tehnologii inovative de fabricare a unui combustibil compozit pentru motoare rachetă. Dezvoltarea la nivel prototip industrial a acestei noi tehnologii de fabricație a combustibililor de rachetă presupune utilizarea unui oxidant accesibil, cu sensibilitate redusă și cu impact minim asupra mediului, precum și a unor sisteme de lianți energetici ce pot îngloba și materiale obținute prin reciclarea PET. Acești noi propergoli prezintă performanțe cel puțin similare cu cele ale pulberilor cu dublă bază (pe bază de nitrați ai celulozelor și trinitrat de glicerină), în timp ce au o sensibilitate redusă și un impact redus asupra mediului. Combustibilul solid compozit va avea o aplicabilitate duală, putând fi utilizat la nivel național și în cadrul aplicațiilor propulsive civile, dintre care menționăm sistemul național de intervenții în atmosferă cu rachete antigrindină (realizate de ROMARM SA), care la ora actuală utilizează combustibili obsolescenți, poluanți, din import.
Consorțiul din mediul academic și de cercetare care a realizat și validat modelul experimental și care va asista ROMARM SA în dezvoltarea acestei tehnologii este alcătuit din instituții prestigioase cu îndelungată experiență în cercetarea și dezvoltarea de tehnică militară și materiale avansate: Academia Tehnică Militară Ferdinand I, Centru de Cercetare-Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie.

Prima etapă a proiectului constă în analiza tehnologiei de laborator și transferul cunoștințelor către partenerul economic în vederea proiectării și execuției instalației pilot de fabricare a prototipului.

Rezultatele preconizate pentru Etapa 1:

1. Raport privind stabilirea parametrilor tehnici pentru fabricarea prototipului

2. Specificație de dezvoltare

3. Plan principal de testare-evaluare de dezvoltare (PTED)

4. Documentație de execuție și documentație tehnologică

5. Documentație de recepție a echipamentelor și materiilor prime

6. Participarea la 3 comunicări științifice la evenimente naționale și internaționale (1 P1, 1 P2, 1 P3)

 

Rezultate obținute în Etapa 1:

1. Raport privind stabilirea parametrilor tehnici pentru fabricarea prototipului

2. Specificație de dezvoltare

3. Plan principal de testare-evaluare de dezvoltare (PTED)

4. Documentație de execuție și documentație tehnologică

5. Documentație de recepție a echipamentelor și materiilor prime

6. Participarea la 3 comunicări științifice la evenimente naționale și internaționale (1 P1, 1 P2, 1 P3)

Execuția instalației pilot de fabricație, testarea și evaluarea de dezvoltare a lotului prototip.

Rezultatele preconizate pentru Etapa 2:

1. Documentație instalație pilot de fabricare, Planuri de operații, Instrucțiuni de lucru

2. Buletine de analiză; Buletine de încercări

3. Documente recepție demonstrator tehnologic

4. Raport de testare-evaluare de dezvoltare

5. Stand prezentare

6. 3 Articole cotate ISI (1 P1, 1 P2, 1 P3)

 

Rezultate obținute în Etapa 2:

1. Documentație instalație pilot de fabricare, Planuri de operații, Instrucțiuni de lucru

2. Buletine de analiză; Buletine de încercări

3. Documente recepție demonstrator tehnologic

4. Raport de testare-evaluare de dezvoltare

5. Stand prezentare

6. 3 Articole cotate ISI (1 P1, 1 P2, 1 P3)

 
75 PTE – E-CORA

PROIECTE CERCETARE 2022 - 2024

Proiect 79 PTE
"Muniție iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice"
Acronim TearCloud

STATUS: în stadiu de cercetare

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Muniție iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0157

Contract:

79 PTE

Valoare contract:

1.675.105,00 lei

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Dr. Ing. Irina Carceanu

Acronim proiect:

TearCloud

Perioadă de contractare:

21/06/2022 - 20/06/2024

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape aferente anilor 2022, 2023 respectiv 2024

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Muniție iritant lacrimogenă, amestec pirotehnic, teste mecano-climatice, efect toxicologic, toxicitate redusă.

PROIECT 79PTE

Scopul proiectului TearCloud îl reprezintă dezvoltarea capacității de fabricare, la nivel industrial, a unei muniții iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice, prin transferul tehnologic de la Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie (P1) la operatorul economic C.N.ROMARM S.A. (CO), în scopul asigurării necesarului de înzestrare al structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională (SNAOPSN), cât și pentru beneficiari externi.
Muniția iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice, va avea la bază o compoziție formată din agenți iritant-lacrimogeni, mai puţin periculoși și cu o eficiență mult mai mare decât cele existente pe piață în momentul actual, recuperare semnificativă rapidă, fără leziuni permanente și mai multă siguranţă în utilizare.
Astfel, muniția iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă, realizată sub forma unei grenade de mână cu efecte speciale, este destinată să intre în înzestrarea structurilor de ordine publică şi să ofere factorilor de decizie posibilitatea de a utiliza produsul ca alternativă de soluţionare a unor situaţii conflictuale în care utilizarea unor arme letale este inoportună, respectiv misiuni de combatere a dezordinii publice, acțiuni de prevenire și combatere a terorismului sau activități de instruire a luptătorilor de toate armele pentru desfăşurarea unor acţiuni de luptă rapide.
Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora a exclus substanţele iritante din categoria armelor chimice, grupându-le sub denumirea de substanţe pentru combaterea dezordinii publice. Astfel, este permisă utilizarea substanţelor iritante numai în scopul combaterii dezordinii publice şi nu ca metodă de război.
În acest context, tehnologiile neletale pot deveni mijloace ideale pentru combaterea dezordinii publice.

Fundamentarea tehnico-științifică privind soluțiile tehnice inovative de proiectare, elaborare și realizare a modelului experimental preliminar de muniție iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă prin aplicarea tehnologiei integrate inovative în faza laborator, în vederea transferului tehnologic la operatorul economic

Rezultate preconizate pentru Etapa 1 / 2022: 

1. Raport privind substanțele utilizate în amestecuri pirotehnice cu efect iritant-lacrimogen

2. Rețetă de amestec pirotehnic iritant-lacrimogen

3. Raport de experimentare amestec pirotehnic iritant lacrimogen

4. Raport de experimentare privind muniția iritant-lacrimogenă

5. Specificație de dezvoltare muniție iritant-lacrimogenă

6. Lot demonstrator

7. Articol ISI

8. Articol la o conferință internațională.

Rezultate obținute în Etapa 1 / 2022:

1. Raport privind substanțele utilizate în amestecuri pirotehnice cu efect iritant-lacrimogen;

2. Rețetă de amestec pirotehnic iritant-lacrimogen;

3. Raport de experimentare amestec pirotehnic iritant lacrimogen

4. Raport de experimentare privind muniția iritant-lacrimogenă

5. Specificație de dezvoltare muniție iritant-lacrimogenă

6. Lot demonstrator

7. Articol ISI

8. Articol la conferință internațională.

PROIECT 79PTE

Testarea preliminară a demonstratorului.

Cercetări privind tehnologiile de fabricare la nivel industrial a amestecului pirotehnic și a muniției.

Realizarea fluxului tehnologic, a instalației de preparare și încărcare a compoziției iritant- lacrimogene.

Rezultate preconizate pentru Etapa 2 / 2023:

9. Raport de testare preliminar

10. Studiu privind fabricarea la nivel industrial a amestecului pirotehnic iritant lacrimogen

11. Studiu privind fabricarea și asamblarea muniției la nivel industrial

12. Documentație tehnică de fabricație muniție

13. Instalație de fabricație amestec pirotehnic

14. Instalație de fabricație focos și corp muniție

15. Instalație integrată de fabricare a muniției

16. Raport de punere în funcțiune a instalației

17. Articol indexat BDI.

Rezultate obținute în Etapa 2 / 2023:

9. Raport de testare preliminar

10. Studiu privind fabricarea la nivel industrial a amestecului pirotehnic iritant lacrimogen

11. Studiu privind fabricarea și asamblarea muniției la nivel industrial

12. Documentație tehnică de fabricație muniție

13. Instalație de fabricație amestec pirotehnic

14. Instalație de fabricație focos și corp muniție

15. Instalație integrată de fabricare a muniției

16. Raport de punere în funcțiune a instalației

17. Articol indexat BDI.

79 PTE

PROIECTE CERCETARE 2022 - 2024

Proiect 84 PTE
"Lovitură reactivă în tandem EFP/TB pentru lansatoare portative"
Acronim EFP/TB-RPG

STATUS: în stadiu de cercetare

Program:

P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare, inovare

Subprogram:

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect de transfer la operatorul economic

Titlu proiect:

Lovitură reactivă în tandem EFP/TB pentru lansatoare portative

Cod de identificare:

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0174

Contract:

84 PTE

Valoare contract:

1.701.183,00 lei

Contractor:

Compania Națională ROMARM SA

Director:

Ing. Bratu Mihai

Acronim proiect:

EFP/TB-RPG

Perioadă de contractare:

21/06/2022 - 21/06/2024

Durată proiect:

24 luni

Etape proiect:

3 Etape aferente anilor 2022, 2023 respectiv 2024

Domeniu:

2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
2.3. Securitate

Cuvinte cheie:

Muniții în tandem, muniții termobarice, muniții perforante, EFP, lansatoare portative

PROIECT 84PTE

Scopul proiectului EFP/TB-RPG constă în transferul tehnologic al produsului rezultat în urma activității de cercetare, ”Lovitură reactivă în tandem EFP/TB”, de la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” către partenerul industrial CN ROMARM. Lovitura reactivă în tandem este o muniție formată din două componente de luptă, una perforantă tip EFP (Explosively Formed Penetrator) și una TB (termobarică). Organizarea interioară a acestei muniții prezintă un caracter inovator deoarece, pornind de muniția clasică în tandem care pune împreună două efecte perforant cumulative, muniția EFP/TB combină cele două tipuri de acțiuni, EFP și TB în scopul creșterii efectului termobaric la țintă, prin perforarea acesteia și funcționarea compoziției termobarice cât mai mult în interiorul țintei (mașină de luptă, incintă etc). În anul 2020 în cadrul unui proiect de cercetare din Planul Intern de Cercetare Dezvoltare al ”ATM FI” s-a realizat și testat cu succes prototipul de cercetare al loviturii. Activitățile de execuție componente și testare s-au derulat împreună cu S CARFIL S.A., filială a CN ROMARM, în cadrul unui contract de prestări servicii. Ca o etapă următoare în dezvoltarea acestui produs, prin proiectul de față se propune fabricarea loviturii la nivelul de prototip industrial de serie mică de către CN ROMARM, prin realizarea unei instalații pilot, care să permită execuția loviturii cu o productivitate mai mare, preț de cost redus și la un nivel calitativ superior. Lotul prototip industrial va parcurge etapa de testare-evaluare, și de dezvoltare în scopul omologării produsului. Totodată, membrii din cadrul proiectului vor participa la conferințe și/sau la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale, mese rotunde, simpozioane, workshopuri și se va realiza o pagină WEB cu informații relevante despre proiect. Se vor depune brevete de invenție în ceea ce privește amestecul termobaric realizat și organizarea interioară a muniției.

Rezultatele preconizate pentru Etapa 1:

1. Raport tehnico-științific de cercetare;

2. Documentație tehnologica de fabricație a prototipului industrial;

3. Documentație tehnica de execuție a prototipului industrial;

4. Specificații tehnice de evaluare, avizare, verificare și demonstrarea funcționalității prototipului industrial;

5. Comunicări și/sau participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale;

6. Elaborarea și publicarea rezultatelor științifice acumulate pe parcursul derulării proiectului in reviste cotate minim B+ (min.2);

7. Crearea paginii WEB a proiectului.

Rezultate obținute în Etapa 1:

1. Raport tehnico-științific de cercetare;

2. Documentație tehnologica de fabricație a prototipului industrial;

3. Documentație tehnica de execuție a prototipului industrial;

4. Specificații tehnice de evaluare, avizare, verificare și demonstrarea funcționalității prototipului industrial;

5. Comunicări și/sau participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale;

6. Elaborarea și publicarea rezultatelor științifice acumulate pe parcursul derulării proiectului in reviste cotate minim B+ (min.2);

7. Crearea paginii WEB a proiectului.

PROIECT 84PTE

Fabricarea produsului „Lovitură reactivă în tandem EFP/TB”, la nivel prototip industrial.

Rezultatele preconizate pentru Etapa 2:

1. Raport tehnic de cercetare și experimentare;

2. Metode de evaluare, caracterizare, testare și evaluare a lotului prototip industrial;

3. Verificarea reproductibilității rezultatelor experimentale;

4. Optimizarea modelului matematic de realizare a prototipului industrial;

5. Lot prototip industrial

6. Comunicări și/sau participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale;

7. Elaborarea și publicarea rezultatelor științifice acumulate pe parcursul derulării proiectului in reviste cotate minim B+ (min.1)

8. Actualizarea paginii WEB a proiectului

Rezultate obținute în Etapa 2:

1. Raport tehnic de cercetare și experimentare;

2. Metode de evaluare, caracterizare, testare și evaluare a lotului prototip industrial;

3. Verificarea reproductibilității rezultatelor experimentale;

4. Optimizarea modelului matematic de realizare a prototipului industrial;

5. Lot prototip industrial

6. Comunicări și/sau participări la manifestări tehnico-științifice naționale și/sau internaționale;

7. Elaborarea și publicarea rezultatelor științifice acumulate pe parcursul derulării proiectului in reviste cotate minim B+ (min.1)

8. Actualizarea paginii WEB a proiectului

84 PTE