Uzina Mecanică Mija anulează procedura de atribuire

Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal prin care anulează procedura de atribuire pentru achiziția prin licitație deschisă a unor materiale de tablă din cupru. Anularea licitației se datorează neîntrunirii numărului de oferte.