Uzina Mecanică Mija anunță deschiderea licitației pentru achiziția unei mașini de prelucrat prin electroeroziune cu electrod solid

Societatea Uzina Mecanică Mija a demarat procedura pentru achiziția unei mașini de prelucrat prin electroeroziune cu electrod solid. În acest sens, a fost întocmit un proces verbal pentru redeschiderea licitației și au fost publicate invitația de participare pentru depunerea ofertelor și documentele de atribuire.

Termenul limită pentru acceptarea ofertelor pentru achiziția unei mașini de prelucrat prin electroeroziune cu electrod solid este 21 septembrie 2022.