Anunț achiziție prin licitație publică organizată de Electromecanica Ploiești

Societatea Electromecanica Ploiești, filială ROMARM publică invitația de participare la procedura de atribuire prin „Licitație deschisă” pentru achiziția unor ventilatoare. Informațiile necesare participării pot fi accesate online, mai exact documentele de atribuire and contractul cadru de participare la licitație.

Firmele interesate pot depune ofertele până la data de 19 septembrie 2022.