Uzina Mecanică Mija anulează procedura de atribuire și anunță o nouă licitație pentru achiziția unui software CAD – CAM

Uzina Mecanică MIJA publică procesul verbal prin care este anulată procedura de atribuire datorită faptului că nu a fost depusă nicio ofertă.

Comisia de evaluare anunță stabilirea unei noi licitații pentru achiziția unui software CAD / CAM cu stație de lucru pentru sistem de frezare și electroeroziune cu fir-5 axe, pentru data de 18 decembrie 2023.

Documentele necesare participării la licitație sunt următoarele: