La nivelul Companiei Naţionale ROMARM responsabil cu  aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este domnul ULISE TOADER, email: solicitareinformatii@romarm.ro

Model cerere informatii de interes public

Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ

Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen

Serviciul Inspectie generala, Anticoruptie din cadrul Companiei Nationale ROMARM SA este nominalizat pentru implementarea Planului de integritate general pentru prevenirea și combaterea coruptiei la nivelul CNR, a filialelor sale și a SNA 2016-2020.

Email: integritate@romarm.ro / petitie@romarm.ro

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 în cadrul ROMARM din anul 2020 

Codul de etică al Companiei Naționale ROMARM S.A.