La nivelul Companiei Naţionale ROMARM responsabil cu  aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este domnul ULISE TOADER, email: solicitareinformatii@romarm.ro

Model cerere informatii de interes public

Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ

Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen

Serviciul Corp Control și Anticorupție din cadrul Companiei Naționale ROMARM SA este nominalizat pentru implementarea Planului de integritate general pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR, a filialelor sale și a SNA 2016-2020.

Email: integritate@romarm.ro / petitie@romarm.ro

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 în cadrul ROMARM din anul 2020

Codul de etică al Companiei Naționale ROMARM S.A.

Compania Națională ROMARM S.A primește raportări de la avertizorii în interes public, astfel: