Informaţii generale despre sistemul avertizorilor de integritate

Avertizorii de integritate în interes public raportează sau fac publice informații sau suspiciuni rezonabile cu privire la încălcări reale sau potențiale ale legii în diverse domenii (de ex., ocuparea forței de muncă, fiscalitate, concurență, securitate, protecția datelor etc.), obținute într-un cadru profesional. Printre avertizori se numără:

  • lucrători (potențiali, actuali sau foști lucrători) sau persoane care desfășoară activități independente;
  • acționari și persoane care fac parte din organul de administrare (inclusiv membrii neexecutivi);
  • persoane anonime, pe baza unor indicii temeinice.

Procedura privind modalitatea de raportare a unor încălcări ale legii

Procedura privind modalitatea de raportare a unor încălcări ale legii sau ale normelor de conduită se poate realiza și prin avertizorii de integritate. Acest lucru a devenit posibil începând cu data de 22 decembrie 2022, când a intrat în vigoare Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate în interes public (Legea), care transpune Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Legea trasează cadrul general de raportare și impune standarde minime de guvernanță corporativă pentru conformitate și obligații atât pentru entitățile din sectorul public, cât și pentru cele din sectorul privat.

Cadrul legal de siguranță pentru avertizorul de integritate este asigurat de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează încălcări ale legii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi din Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date şi dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE.

Avertizor de integritate – Sesizare nominală

O persoană care efectuează raportări privind încălcări ale legii, adică un avertizor în interes public poate efectua raportarea fie în mod nominal, fie anonim. Pentru sesizarea nominală se poate completa formularul de mai jos:

DD/MM/YYYY