Reluare invitație de participare lansată de Uzina Mecanică Mija pentru achiziția de produse din hârtie și carton

Uzina Mecanică Mija, filială ROMARM organizează procedura de licitație deschisă pentru achiziția de produse din hârtie și carton, ca urmare a neîntrunirii numărului de oferte.

Comisia de evaluare anunță imposibilitatea declarării unei firme câștigătoare și stabilește o nouă procedură de atribuire. Conform reglementărilor legale, data limită de primire a ofertelor este 23 februarie 2022.

U.M. Mija anunță invitația de participare pentru achiziția de produse din hârtie și carton necesare în procesul de producție din cadrul societății. În acest sens, sunt publicate documentația de atribuire and contractul cadru de colaborare.