Anunț organizare concurs pentru postul consilier juridic

Compania Națională ROMARM SA anunță concursul pentru postul de consilier juridic. Candidații interesați sunt invitați să trimită Curriculum Vitae și Scrisoarea de intenție la adresa resurseumane@romarm.ro, până la data de 6.10.2022, ora 14:00. Procedura de recrutare se va desfășura conform etapelor și regulamentului intern agreate de companie.