Anunț organizare concurs pentru postul de administrator de rețea

Compania Națională ROMARM SA anunță concursul pentru postul de administrator de rețea. Candidații interesați sunt invitați să trimită Curriculum Vitae și Scrisoarea de intenție la adresa resurseumane@romarm.ro, până la data de 07.10.2022, ora 14:00. Procedura de recrutare se va desfășura conform etapelor și regulamentului intern agreate de companie.