La nivelul Companiei Naţionale ROMARM responsabil cu  aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este domnul ULISE TOADER, email: solicitareinformatii@romarm.ro

Model cerere informatii de interes public

Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ

Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen

Serviciul Inspectie generala, Anticoruptie din cadrul Companiei Nationale ROMARM SA este nominalizat pentru implementarea Planului de integritate general pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul CNR si filialelor sale si a SNA 2016-2020.

Email: integritate@romarm.ro; petitie@romarm.ro.