Solicitare informatii

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
la nivelul Companiei Naţionale ROMARM este Georgiana Giunca.
Email: consilier@romarm.ro

Model cerere informatii de interes public

Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ

Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen