Anunt concurs analist

Compania Naţională ROMARM S.A. cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr.5B, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de analist (cod COR 251201).

1.     Condiţii de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie:

Selecţia se va desfăşura în două etape succesive, după cum urmează:

a)     Proba scrisă;

b)    Interviu.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Serviciul Managementul Resurselor Umane sau vor transmite pe adresa de e-mail resurseumane@romarm.t-media.ro, până cel târziu la data de 29.07.2016, ora 1200, următoarele documente:

 • Curriculum vitae (se vor include date de contact, inclusiv adresă de e-mail, etc);
 • Scrisoare de intenţie.

Candidaţii selectaţi pe baza CV-urilor transmise, vor fi anunţaţi prin e-mail în vederea prezentării la proba scrisă care se va desfăşura la sediul companiei, din B-dul Timişoara, nr. 5B, sector 6, Bucureşti.

Rezultatele, fiecărei etape, se vor afişa pe site-ul companiei cu menţiunea „admis” sau „respins”.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului fiecărei etape, în intervalul orar 9 00 -14 00 , la secretariatul C.N. ROMARM S.A.

Rezultatul analizei contestaţiei va fi afişat pe site-ul companiei.

Anunţarea câştigătorului (candidatul care obţine cel mai mare punctaj) se va face după soluţionarea eventualelor contestaţii de la ultima probă.

2.     Condiţii specifice obligatorii de selecţie a candidaţilor:

 • Studii superioare de lungă durată de specialitate (sau echivalent)/studii superioare cu perfecţionare în domeniul programării.

3.     Criteriu suplimentar de departajare în condiţii de egalitate punctaj final:

 • Nota obţinută în cadrul probei scrise la testarea cunoştinţelor practice privind programarea în VISUAL FoxPro.

4.     Atribuţiile principale ale postului:

 • Analizează, proiectează şi realizează, testează şi implementează lucrări informatice (programe) pentru compartimentele companiei şi filialele acesteia.
 • Realizează şi întreţine programe informatice necesare bazei de date de licenţe de export şi import precum şi a anexelor aferente, asigurând şi programele de tipărire a licenţelor.
 • Realizează şi întreţine programele necesare evidenţei contractelor de export, import şi interne, cantitativ şi valoric.

5.     Tematica:

 • Programare în mediul VISUAL FoxPro;
 • Baze de date relaţionale;
 • Cunoştinţe despre echipamentele de calcul şi reţele de calculatoare;
 • Cunoştinţe despre sisteme de operare, programe utilitare şi de securitate;
 • Metode şi tehnici de proiectare a sistemelor informatice.

6.     Menţiuni suplimentare:

Detalii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, la telefon 021.4131125, interior 221.