Anunț organizare concurs pentru postul de șofer

Compania Națională ROMARM SA scoate la concurs un post de șofer în cadrul compartimentului birou administrativ. Persoanele interesate pot consulta anunțul de recrutare și regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului.
Candidații sunt invitați să trimită Curriculum Vitae și Scrisoarea de intenție la adresa resurseumane@romarm.ro, până la data de 3 ianuarie 2023, ora 16:00.