Anunț situație posturi vacante în cadrul companiei ROMARM

Compania ROMARM a stabilit continuarea procedurii de recrutare şi selecţie, ca urmare a neselectării niciunui candidat după proba de preinterviu prin neîndeplinirea condiţiilor specifice sau neprezentare pentru ocuparea posturilor de:

  • Economist în comerţ
  • Specialist marketing
  • Șef serviciu contabilitate
  • Referent de specialitate contabilitate
  • Specialist îmbunătăţire procese

Reluarea recrutărilor va fi comunicată din timp pe site-ul companiei.