Electromecanica Ploiești publică anunţul de atribuire din cadrul licitaţiei de servicii de proiectare

Electromecanica Ploiești, filială ROMARM anunţă atribuirea contractului de servicii de proiectare având ca obiect „Proiectul tehnic în vederea execuției unor lucrări de redimensionare și repoziționare a instalației subterane de apă potabilă și hidranți” către operatorul economic S.C DINENG DEV S.R.L. Mai multe detalii se pot consulta în procesul verbal de atribuire.