Centrul de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare, București

Centrul de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare București a fost înființat în 2022, cu obiectivul de a derula activități de cercetare în domeniul fabricării muniției și tehnicii militare, conform reglementărilor în vigoare. 

CECDI București se dorește un pol de excelență în domeniul dezvoltării sectorului industriei naționale de apărare. Misiunea Centrului constă în realizarea de cercetări științifice de tip fundamental, aplicativ, dezvoltare tehnologică, într-un domeniu de nișă al industriei de apărare, „Fabricarea armamentului si muniției-CAEN 2540”, dar și în domenii secundare cu caracter industrial și comercial constând în fabricarea, cercetarea, proiectarea, comercializarea, mentenanța și demilitarizarea armamentului, muniției și tehnicii militare. De asemenea, vor fi desfășurare alte activități conexe cercetării-dezvoltării, precum furnizarea de servicii de transfer tehnologic, de consultanță, Know-how, diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin publicații ori evenimente științifice și executarea de activități de inovare și dezvoltare experimentală.

Adresa Bulevardul Timișoara, nr 5B, sector 6, București

C.N. ROMARM S.A. are în subordine 16 filiale.