IOANA MARIUS DA 18.01.2018

IOANA MARIUS DI 18.01.2018

ZLATEA IOAN DI 15.06.2018

ZLATEA IOAN DA 15.06.2018

VINT IOAN DI 15.06.2018

VINT IOAN DA 15.06.2018

TOADER ULISE DI 15.06.2018

TOADER ULISE DA 15.06.2018

TEODORESCU-HATMANU CATALINA DI 15.06.2018

TEODORESCU-HATMANU CATALINA DA 15.06.2018

TANASE STEFAN DI 15.06.2018

TANASE STEFAN DA 15.06.2018

STOICA MIHAELA DI 15.06.2018

STOICA MIHAELA DA 15.06.2018

STOICA GHEORGHE DI 15.06.2018

STOICA GHEORGHE DA15.06.2018

ROGIN TUDOR BOGDAN DI 15.06.2018

ROGIN TUDOR BOGDAN DI 15.06.2018 N

ROGIN TUDOR BOGDAN DA 15.06.2018

ROGIN TUDOR BOGDAN DA 15.06.2018 N

ROGIN TUDOR BOGDAN DA 13.07. 2018

ROGIN TUDOR BOGDAN DI 13.07. 2018

PIELMUS GEORGETA DI 04.06.2018

PIELMUS GEORGETA DA 04.06.2018

PETRE NELU DI 15.06.2018

PETRE NELU DA 15.06.2018

NEZIR GELALEDIN DI 15.06.2018

NEZIR GELALEDIN DA 15.06.2018

MISCHIE DUMITRU DI 15.06.2018

MISCHIE DUMITRU DA15.06.2018

MICU FLORENTINA DI 15.06.2018

MICU FLORENTINA DA 15.06.2018

JIANU PETRUS DI 15.06.2018

JIANU PETRUS DA 15.06.2018

IOANA MARIUS DI 08.06.2018

IOANA MARIUS DA 08.06.2018

IANCULESCU SERBAN DI 15.06.2018

IANCULESCU SERBAN DA 15.06.2018

HERA BOGDAN EMANUEL DI 15.06.2018

HERA BOGDAN EMANUEL DA 15.06.2018

GROSU DORIN IONUT DI 15.06.2018

GROSU DORIN IONUT DA 15.06.2018

GILCEAVA MARIAN DI 05.06.2018

GILCEAVA MARIAN DA 05.06.2018

DIAMESCU ANDREI MARIUS DI 04.06.2018

DIAMESCU ANDREI MARIUS DA 04.06.2018

DIACONESCU LUCICA DI 15.06.2018

DIACONESCU LUCICA DA 15.06.2018

COMAN ADINA ELENA DI 15.06.2018

COMAN ADINA ELENA DA 15.06.2018

COJOCARIU MIHAI DI 04.06.2018

COJOCARIU MIHAI DA 04.06.2018

ANDRONIC BOGDAN CONSTANTIN DI 08.06.2018

ANDRONIC BOGDAN CONSTANTIN DA 08.06.2018

ABALARU DANIELA DI 04.06.2018

ABALARU DANIELA DA 04.06.2018

GROSU DORIN IONUT DA 28.03.2018

GROSU DORIN IONUT DI 28.03.2018

NEAGOE CLAUDIU STEFAN DA 10.01.2018

NEAGOE CLAUDIU STEFAN DI 10.01.2018

VOICU VICTORIA ALINA DA 10.01.2018

VOICU VICTORIA ALINA DI 10.01.2018

VOICU VICTORIA ALINA DA 27.04.2018

VOICU VICTORIA ALINA DI 27.04.2018

AGAPIE DRAGOS BOGDAN DA 02.11.2018

AGAPIE DRAGOS BOGDAN DI 02.11.2018

Raport 2018 Comisie de evaluare si inventariere bunuri primite cu titlu gratuit