Proces verbal de atriburire privind licitația pentru achiziționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate

Electromecanica Ploiești anunță prin procesul verbal de atribure nr 2540 / 10,09,2021, firma declarată câștigătoare a licitației organizate pentru achiziționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate.

În urma analizării ofertelor, a fost declarată câștigătoare firma DFR Systems SRL, care a îndeplinit specificațiile tehnice menționate în caietul de sarcini, precum și criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut”.