Proces verbal privind achiziția unui motostivuitor prin procedură de atribuire pentru Electromecanica Ploiești

În urma licitației organizate de Electromecanica Ploiești, în scopul achiziției unui motostivuitor, comisia care a supervizat licitația a stabilit anularea procedurii de atribuire ca urmare a prezentarii unui singur ofertant.

Conform proceduriilor operaționale si a articolului 92 și 93, aliniat 1 din Norma Internă pentru reglementarea modului de realizare a achizițiilor, procedurilor de atribuire a contractelor nr. 3105 / 01,10,2018, comisia anulează procedura de atribuire, ca urmare a faptului că nu au fost primite minim 2 oferte.

Procedura de atribuire se va relua cu respectarea pașilor procedurali.