Uzina Mecanică Mija anunță procesele verbale privind achiziția materiei prime tip fontă

Uzina Mecanică Mija, filială CN ROMARM SA anunță public statusul acțiunii de achiziție a produselor de fontă necesare în cadrul proceselor de fabricație.

În urma evaluării ofertelor primite pentru achiziția produselor turnate si prelucrate din fontă, UM Mija dispune anularea procedurii de achizitie de produse turnate si prelucrate din fontă pentru lotul 1, deoarece ofertele depuse au depășit valoarea bugetară specificată în documentația de atribuire. Conform reglamentărilor aflate în vigoare, acest lucru a fost constat prin încheierea unui proces verbal de anulare a procedurii de achiziție.

În final, o noua procedură de achiziție a putut fi finalizată pentru lotul 2 deoarece oferta s-a încadrat în buget și a avut cel mai mic preț, lucru concluzionat în procesul verbal de atribuire pentru achiziția de produse turnate și neprelucrate din fontă.