PV desemnare castigator servicii de apărare împotriva incendiilor, de verificare,întreținere și reparare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor si de intervenție în situații de urgență

PROCES-VERBAL (desemnare câștigător)