Reluare procedură licitație produse din fontă în cadrul Uzinei Mecanice Mija


Uzina Mecanică Mija, filială ROMARM reia procedura de licitație deschisă pentru achiziția a 40 000 bucați de produse turnate și prelucrate din fontă.

U.M. Mija anunță invitația de participare pentru achiziția de produse din fontă necesare în procesul de producție din cadrul societății. În acest sens, sunt publicate documentația de atribuire și contractul cadru de colaborare.

Conform reglementărilor legale, data limită de primire a ofertelor este 12 aprilie 2022.