Societatea Mija anunță licitația pentru achiziția unei mașini de prelucrat prin electroeroziune cu electrod solid

Compania Mija, filială ROMARM anunță organizarea licitației pentru achiziția unei mașini de prelucrat prin electroeroziune cu electrod solid.

Firmele interesate pot accesa invitația de participare, formularele de participare la licitație, contractul cadru de colaborare și documentația de atribuire pentru achiziția unei mașini de prelucrat prin electroeroziune cu electrod solid. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 6 septembrie 2022, ora 10.00 am.