Uzina Mecanică Mija anulează procedura de atribuire prin licitație

Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal prin care este anulată procedura de achiziție din surse proprii a unei prese mecanice cu excentric.