Uzina Mecanică Mija anulează procedura de atribuire și anunță o nouă licitație pentru achiziția de vopsea

Uzina Mecanică MIJA publică procesul verbal prin care este anulată procedura de atribuire datorită faptului că ofertele tehnice depuse de către ofertanți nu au respectat cerințele din caietele de sarcini.

Comisia de evaluare anunță stabilirea unei noi licitații pentru achiziția de vopsea alchidică, acrilica și diluant pentru data de 27 noiembrie 2023.