Uzina Mecanică Mija anulează procedura de atribuire

Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal prin care anulează procedura de atribuire pentru achiziția unui microbuz, ca urmare a neîntrunirii numărului de oferte.