Uzina Mecanică Mija anunță licitația pentru achiziția unui CNC în 5 axe

Uzina Mecanică Mija, filială ROMARM lansează achiziția prin licitație deschisă a unui centru de prelucrare CNC în 5 axe.

Procedura de achiziție urmărește respectarea legislației în vigoare, iar firma desemnată câștigătoare va fi cea care va întruni cerințele specificate în caietul de sarcini și care va a avea prețul cel mai scăzut. În acest sens, UM Mija publică invitația de participare, documentația de atribuire, formularele și modelul de contract.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 11 aprilie 2023, ora 10.00.