Uzina Mecanică Mija publică rezultatul licitației pentru achiziția unor lăzi

Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal prin care este anunțat câștigătorul licitației de la care vor fi achiziționate lăzile speciale, tip V/7Ia21 nevopsite, cu armături.