Uzina Mecanică Mija reia procedura de licitație pentru achiziția unei mașini de debitat

Uzina Mecanica Mija reia procedura de licitatie deschisă pentru achiziția unei mașini CNC conform procesului verbal publicat azi, 8 septembrie 2022.

Companiile interesate pot accesa invitația de participare și documentele de atribuire necesare înscrierii la licitație. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 22 septembrie 2022.