Uzina Mecanică Mija republică documentația de atribuire pentru licitația unei centrifuge rapide

Uzina Mecanică MIJA, filială ROMARM publică procesul verbal prin care este anulată procedura de atribuire a unei centrifuge rapide, ca urmare a neîntrunirii numărului de oferte și stabilește o nouă procedură de atribuire pentru data de 14 noiembrie 2023, ora 11:00.

Companiile interesate de participarea la licitația centrifugei rapide pot accesa invitația de participare, documentația de atribuire, formularele și proiectul de contract, până pe data de 10 noiembrie 2023.