Uzina Mecanică Mija anunță licitația unui strung CNC orizontal

Uzina Mecanică Mija anunță procedura de licitație deschisă a unui strung CNC orizontal cu 8 axe, 2 universale, 2 turele și un alimentator de bare.
Companiile interesate pot accesa documentația de atribuire privind achiziția prin procedură intenă a strungului conform următoarelor:

Data limită pentru depunerea ofertelor este 8 noiembrie 2023, ora 10.00.