Fabrica de Arme Cugir anunță licitația pentru achiziția unor servicii de pază

Fabrica de Arme Cugir, filială ROMARM lansează achiziția prin licitație deschisă a serviciilor de paza, protecție și intervenție pentru bunurile și patrimoniul societății

Procedura de achiziție urmărește respectarea legislației în vigoare, iar firma desemnată câștigătoare va fi cea care va întruni cerințele specificate în documentele de atribuire și care va avea prețul cel mai scăzut. În acest sens, Fabrica de Arme Cugir publică următoarele documente necesare pentru înscrierea la licitație:

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 29 iunie 2023, conform invitației de participare menționată anterior.